“ปรสิตทาสแมว” ทำให้คนเรามีแนวคิดทางการเมืองขัดแย้งกัน

“ปรสิตทาสแมว” ทำให้คนเรามีแนวคิดทางการเมืองขัดแย้งกัน

เชื้อปรสิตที่พลเมืองถึง ใน ของโลกได้รับมาจากแมวเหมียว หรือเชื้อโปรโตซัว “ท็อกโซพลาสมา กอดิไอ” (Toxoplasma gondii) นอกเหนือจากที่จะมีผลทางใจประสาท

“ปรสิตทาสแมว” ทำให้คนเรามีแนวคิดทางการเมืองขัดแย้งกัน

ข่าว จนถึงทำให้มนุษย์เรามีการเปลี่ยนความประพฤติปฏิบัติในหลายด้านแล้ว ยังทรงอิทธิพลต่อความเห็นด้านการเมืองอีกด้วย การวิจัยทางด้านจิตวิทยาปัจจุบันที่พิมพ์ในนิตยสาร Evolutionary Psychology บอกว่ากลุ่มนักพยาธิวิทยารวมทั้งนักชีววิทยาพัฒนาการของสาธารณรัฐเช็ก ศึกษาและทำการค้นพบไม่เหมือนกันของจุดยืนและก็แนวความคิดด้านการเมือง ซึ่งมิได้มีต้นเหตุจากเพศ วัย หรือภูมิหลังของแต่ละคน แม้กระนั้นมีเหตุมาจากการที่มนุษย์ติดโรคปรสิตดังกล่าวมาแล้วข้างต้น มีการสอบถามความคิดเห็นทางด้านการเมืองกับกลุ่มของตัวอย่าง 2,315 คน ซึ่งในปริมาณนี้มีผู้ติดโรคปรสิตขี้ข้าแมวอยู่ 477 คน หลังจากนั้นก็เลยทำเทียบข้อมูลที่ได้ ระหว่างแนวความคิดด้านการเมืองของกรุ๊ปผู้ติดโรคกับคนที่ไม่ติดโรค ข่าวสัตว์เลี้ยง โดยมีการใช้กลุ่มทดลองควบคุมที่ทำให้มั่นใจได้ว่า สาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากการติดเชื้อโรคปรสิต จะไม่เข้ามามีความเกี่ยวข้องสำหรับการทดลองคราวนี้ ผลที่ตามมาผู้ติดโรคปรสิตข้าทาสแมวส่วนมาก มีลักษณะท่าทางสนใจแนวความคิดทางด้านการเมืองแบบชาตินิยมเชื้อสายนิยม (tribalism) สูงขึ้นยิ่งกว่าคนที่ปลอดเชื้อโรคประเภทนี้มากมาย กลับได้คะแนนด้านความใฝ่ใจแนวความคิดลัทธิเสรีนิยม-พหุวัฒนธรรมต่ำลงยิ่งกว่า ทั้งมีทิศทางจะต้านระบอบเผด็จการน้อยกว่าด้วย

เปิดงานวิจัยอธิบาย “วาทกรรมความพอเพียง” Previous post เปิดงานวิจัยอธิบาย “วาทกรรมความพอเพียง” จากดราม่าแบบเรียน ป.5
'หางาน' มองทางนี้! 10 บริษัทสุดยอดที่ให้บุคลากร 'Work From Home' ได้ถาวร Next post ‘หางาน’ มองทางนี้! 10 บริษัทสุดยอดที่ให้บุคลากร ‘Work From Home’ ได้ถาวร