สภาทนายฯก้าวยุคไอที มุ่งช่วยเหลือคนยากไร้

สภาทนายฯก้าวยุคไอที มุ่งช่วยเหลือคนยากไร้

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีพ.ศ.2566 มี ดร.วิเชียร ชุปไธสง เป็นนายกฯ นายสุนทร พยัคฆ์ เป็นเลขาธิการฯ และนายวีรศักดิ์ โชติวานิช เป็นอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

สภาทนายฯก้าวยุคไอที มุ่งช่วยเหลือคนยากไร้

ข่าว พร้อมทีมงานทนายความที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก เป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และระบบข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายหลักการพลิกโฉมของสภาทนายความฯสู่ระบบดิจิทัล เป็นนโยบายและภารกิจหลักขององค์กร ภายใต้การบริหารงานของ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ ที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเร่งด่วน โดยนำเทคโนโลยีระบบ Digital และ Blockchain มาใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการทนายความและเพิ่มช่องทางการจัดทำใบอนุญาตให้เป็นทนายความแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง มีการใช้ระบบลายมือชื่อดิจิทัล ก้ากับในธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบ ทำให้ธุรกรรมและข้อมูลดิจิทัลที่เกิดขึ้นมีผลเป็นต้นฉบับตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันใบอนุญาตให้เป็นทนายความได้ทันทีด้วยข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบสถานภาพ ข่าวเทคโนโลยี ทนายความเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์สภาทนายความ ป้องกันการแอบอ้างเป็นทนายความได้ หลังเกิดข่าวครึกโครม “คดีทนายไก่หมุน” กลายเป็นประเด็นสะเทือนวงการวิชาชีพทนายความ และกระบวน การยุติธรรม การจัดทำใบอนุญาตทนายความอิเล็กทรอนิกส์ จึงถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันทนายความปลอม

เนียนเลย โรซี่ จากลูกแมวขี้โรคที่ได้ตูบฮัสกี้ช่วยชีวิตไว้ Previous post เนียนเลย โรซี่ จากลูกแมวขี้โรคที่ได้ตูบฮัสกี้ช่วยชีวิตไว้ ตอนนี้เข้าแก๊งซี้ปึ๊กกันสุด ๆ
เปิดเมนูอาหารวันคริสต์มาส ที่มา ความหมาย และช่วงเวลาพิเศษสิ้นปี Next post เปิดเมนูอาหารวันคริสต์มาส ที่มา ความหมาย และช่วงเวลาพิเศษสิ้นปี