เตือน! ตระหนักภัยไซเบอร์ ก.ล.ต.แนะติดตามมาตรการ

เตือน! ตระหนักภัยไซเบอร์ ก.ล.ต.แนะติดตามมาตรการผู้ให้บริการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ร่วมออกบูธในงาน “นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 66

เตือน! ตระหนักภัยไซเบอร์ ก.ล.ต.แนะติดตามมาตรการ

ข่าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ทั้งนี้ ด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ จากผู้ที่ใช้ช่องโหว่ทางเทคนิคในการบุกรุกโจมตี ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรในภาคตลาดทุนควรสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และให้ความสำคัญต่อการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ข่าวเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้องกันและเฝ้าระวัง (Information sharing) เพื่อให้เท่าทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนทุกคนควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีและภัยคุกคามที่อาจมาควบคู่กัน โดยติดตามและสอบถามถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากบริษัทที่ตนใช้บริการอยู่ รวมทั้งควรให้ความร่วมมือกับบริษัทที่ท่านใช้บริการ เพื่อช่วยให้ข้อมูลและทรัพย์สินของตนปลอดภัย เลขาธิการ ก.ล.ต.ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านการเงินธนาคาร เพื่อปกป้องชาวไทยจากการตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรไซเบอร์” โดยพูดคุยประเด็นด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ปัญหาและอุปสรรค การออกกฎหมาย นโยบายและการกำกับดูแล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรักษาหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ด้านการเงินการธนาคารและด้านตลาดทุนให้มีความมั่นคงปลอดภัย.

ทีดีอาร์ไอเผย 4 อุปสรรคขออนุญาตก่อสร้างใน กทม Previous post ทีดีอาร์ไอเผย 4 อุปสรรคขออนุญาตก่อสร้างใน กทม. ไม่เร็ว-ไม่ชัด-ไม่เชื่อม-ไม่ทันสมัย
BBL - แนวโน้มบวก สินเชื่อโต คุณภาพแข็งแกร่ง Next post BBL – แนวโน้มบวก สินเชื่อโต คุณภาพแข็งแกร่ง